Studiebesök från SKR - Sveriges Kommuner och Regioner

Idag har vi haft studiebesök på ett av våra skyddade boenden med fina samtal om ny lagstiftning, tillståndsplikt i skyddade boenden men också om hur civilsamhället kan samarbeta mer med SKR – Sveriges Kommuner och Regioner.

”Den nya lagstiftningen innebär nya sätt att jobba på, för både socialtjänsten men också för oss som driver skyddade boenden. Samtidigt står välfärden inför utmaningar där samarbete och förståelse för varandras uppdrag är otroligt viktigt” Sanna Detlefsen, direktor.

 

Vad säger SKRs ordförande Anders Henriksson om studiebesöket?

Vad tycker du om besöket på Östergötlands Stadsmissions skyddade boende, och vad tar du med dig från det?
"Det är en fantastisk verksamhet med mycket engagerade medarbetare, som var mycket lärorik att besöka. Kvinnorna och barnen har varit utsatta för fasansfulla situationer, så det som sker här på boendet är oerhört viktigt. Det är tydligt att personalen vet vad de gör.

Vi har pratat om hur Stadsmissionen tar emot kvinnor och barn på boendet, hur verksamheten bedrivs, och om arbetet med utslussning, det vill säga tiden efter att kvinnor och barn har lämnat det skyddade boendet. Vi hade även bra diskussioner kring den nya lagstiftningen och hur vi kan underlätta upphandlingsprocessen. Jag är tacksam över att jag fick möjligheten att vara här idag."

Vad kommer den nya lagstiftningen att innebära för SKR?
”Vi är positiva till den nya lagstiftningen, som i grunden är en bra förändring. Både när det gäller tillsyn och stöd. Det vi kan vara lite oroliga för är att den riskerar att belasta kommunerna ekonomiskt mer än vad regeringen har skjutit till i ekonomi.”

Vad tror du att Stadsmissionen kan bidra med i det här arbetet?
”Det jag har fått se idag visar att Stadsmissionen kan bidra på ett mycket bra och konkret sätt, med hög kompetens och kunnande. I Östergötland har ni arbetat med dessa frågor under en längre tid, jag tror därför att ni definitivt kan fortsätta bidra på ett positivt sätt. Både när det gäller skyddat boende, men också med all annan verksamhet som ni bedriver.

Just nu ser vi en oroande utveckling, både när det gäller familjers ekonomiska situation där många har det väldigt tufft, men vi har också en kriminalitet som är alldeles för hög där vi behöver jobba än mer förebyggande. Där vet jag att Stadsmissionen kan göra, men också redan gör, väldigt mycket idag.”

Tyvärr är risken att vi kommer att behöva hantera en fortsatt tuff situation med kriminalitet under en tid framöver. Detta understryker vikten av att arbeta förebyggande och att samhället som helhet, inklusive civilsamhället, behöver samarbeta för att lösa dessa utmaningar.”

 

Tack Anders Henriksson ordförande Sveriges Kommuner och Regioner, och Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner för en lärorik dag!

Publicerad den 22 februari 2024

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

90-konto logo

Nyhetsbrev