Astrid Brissman valdes till ny ordförande för Östergötlands Stadsmission efter avgående Pether Nordin

Efter 10 år som ordförande och lika lång tid som ledamot avtackades idag Pether Nordin för sin gedigna och alltid lika engagerade insats i Stadsmissionens styrelse där hans bedrift har betytt mycket för människor i vår region. Till ny ordförande valdes under årsmötet Astrid Brissman, med lång erfarenhet av styrelsearbete från såväl bolag som ideella organisationer.

 

Vem är Astrid?
Jag är en driven person med stor nyfikenhet för alla människor omkring oss. Att knyta och vårda relationer är en stor del av mitt liv, och jag ser det som en betydelsefull uppgift att nätverka och att sammanföra människor. För mig är mina uppdrag inte bara en fråga om engagemang utan också om att aktivt delta och bidra till de verksamheter jag är involverad i. Att vara närvarande och engagerad har alltid varit viktigt genom min långa erfarenhet av att sitta i styrelse, och under alla år som entreprenör.

Vad är din drivkraft, och varför just Stadsmissionen?
Min drivkraft är att göra skillnad för de som behöver oss. På Stadsmissionen får jag möjlighet att använda kunskap och tidigare erfarenheter till att jobba med frågor som har så mycket hjärta. Organisationens arbete genomsyras av en genuin vilja att hjälpa och stödja människor i utsatta situationer, och att få vara en del av det arbetet är en ära för mig.

Hur når vi din vision för organisationens framtid?
Att fortsätta det fina arbete vi gör, och att hela tiden sträva efter att vara relevanta i samhället, både nu och i framtiden. Det är viktigt att kroka arm med andra, tillsammans är vi alltid starkare. Min erfarenhet är att när vi skapar win win-situationer där alla parter gynnas så blir det gärna dubbelt så bra.

Vilka är dina personliga intressen och hobbys?
Mina finaste titlar är mormor och farmor. På fritiden spenderar jag gärna tid med mina barnbarn, min man Kjelle, men också med vår hund, en Golden Retriever som heter Ceasar. Jag målar mycket, mest i akvarell men också i olja. Och så träffar jag alla fina vänner, de är ovärderliga. 
 

Publicerad den 29 april 2024

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission