Firar 10 år: Stödboende för kvinnor i beroende, utsatta för våld

Östergötland Stadsmissions verksamhet med stöd och omsorg för våldsutsatta kvinnor som lever med beroendeproblematik firar i år 10 år.


 

”Jag är glad att ni kan vara glada över någon som mig” 
Tidigare klient på Ödegårdsgatan

 

Om kvinnorna på Ödegårdsgatan

Stadsmissionen stödjer här en extremt utsatt målgrupp som ofta har svårt att få sina vårdbehov tillgodosedda. Hos oss får dessa kvinnor uppleva att de förtjänar ett bra liv utan våld, omgivna av människor som bryr sig om dem och som har kompetensen att hjälpa, även när situationen är svår och komplex. Det gör en enorm skillnad när de kan sänka garden och börja slappna av. Här kan de då skapa nära relationer utan att ständigt behöva skydda sig mot hot och våld från män. 

Utan Stadsmissionens insatser skulle några av dessa kvinnor kanske inte leva idag, på grund av överdoser eller våld. En syster till en av klienterna berättade hur hennes relation till sin syster förbättrades när ansvaret för omsorgen delades med organisationens personal. 

"När min syster flyttade in hos er kunde jag äntligen börja vara en syster igen. Jag visste att hon var trygg och omhändertagen, och det gjorde en enorm skillnad för oss båda," säger hon. 

Tidigare hade hon varit tvungen att ständigt oroa sig för sin systers säkerhet och välmående. Hos oss kunde deltagaren slappna av, bygga trygga relationer och leva ett värdigt liv. De nio sista åren av hennes liv, även om hon dog ung, var de lugnaste och mest stabila åren hon hade upplevt.
 

Vad har hänt i Ödegårdsgatans verksamhet från 2014 tills idag?

Under eftermiddagen erbjuder Stadsmissionen en rundtur genom verksamhetens lokaler med gemensamma utrymmen, personalutrymmen och en klientlägenhet. Besökare kan på plats följa en tidslinje som beskriver verksamhetens start och utvecklingen fram till idag. 

  • Vid starten 2014 köpte personal och deltagare in och skruvade ihop ett antal Ikea-möbler. Aktiviteten väckte mycket ångest hos deltagarna på grund av deras tidigare negativa erfarenheter. Idag står dessa möbler som symboler för de små men betydelsefulla steg vi har tagit mot att skapa en trygg och hemtrevlig miljö.
     
  • Pandemin påverkade kraftigt våra kvinnors mentala hälsa, eftersom mycket av det medmänskliga försvann och behovet av att känna samhörighet var därmed ännu mer kritiskt. 
     
  • Stadsmissionen beskriver också hur de idag kombinerar forskning och praktik om samsjuklighet för att traumalindra och stödja kvinnor, och varför det fungerar.

 

Partnerskap och stöd

Den viktiga verksamheten på Ödegårdsgatan har möjliggjorts tack vare samarbete och stöd av Linköpings kommun som har sett vikten av att erbjuda ett tryggt boende med enbart kvinnor som lever med beroendeproblematik. Idag drivs verksamhet utifrån traumamedveten omsorg. 

Varmt välkommen till Stadsmissionens verksamhet Ödegårdsgatan och få en djupare förståelse för dess arbete och dess betydelse för de kvinnor som stöds här.

 

För mer information: 

Johanna Trygg
Enhetschef
johanna.trygg@stadsmissionenost.se
010-184 21 53

Publicerad den 25 maj 2024

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission