Om oss

Stadsmissionen i Östergötland arbetar för att stötta människor som lever i socialt och ekonomiskt utsatta livssituationer.

Vår vision - Ett mänskligare samhälle

Att hjälpa och stödja människor i utsatta situationer har varit vår drivkraft ända sedan starten 1972.

Östergötlands Stadsmission - För ett mänskligare samhälle


Om oss
Östergötlands Stadsmission arbetar utifrån identifierade samhällsproblem och genomför strukturerat arbete inom fyra områden, Barn & unga, Skydd & Behandling, Boende & Beroende samt Arbetsintegration. Vi ger akut basstöd så som mat, värme och skydd samt långsiktigt förändringsarbete för att öka människors livskvalitet och egenmakt genom sammanhang och arbetsträning. Att hjälpa och stötta människor i utsatta livssituationer har varit vår drivkraft sedan starten 1972. 

Vår historia
Organisationsformen var från början stiftelse, men sedan 1984 är vi en ideell förening. Den 15 augusti 1972 startade den första verksamheten på Nygatan 5 i Linköping under namnet Linköpings Stadsmission. Gensvaret blev stort. På två år fick 575 unika personer hjälp med mat, kläder och skor. Den verksamheten heter idag Kontaktcentrum och finns på Isidor Kjellbergs gränd i centrala Linköping. Under 2023 bytte vi namn till Östergötlands Stadsmission och driver totalt 23 verksamheter i Linköping, Norrköping, Motala och Mjölby.

Verksamhetsidé
Östergötlands Stadsmission arbetar för att stärka den enskilda människan, förbättra hela livssituationen och stötta till egenmakt genom social omsorg och socialt företagande. Vi ska utmana samhället genom att bedriva och utforma social verksamhet utifrån den enskilda individens behov. Vi ska även som opinionsbildare visa på brister i samhället och därigenom verka för samhällsförbättring.

Östergötlands Stadsmission i korthet

 • En idéburen, icke vinstdrivande ideell förening
 • Grundades 1972
 • 157 medarbetare, 78 volontärer
 • 23 verksamheter, omsätter ca 128 MSEK
 • Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner består av 10 organisationer med verksamhet på ett 30-tal orter i Sverige.

  (Siffror från årsredovisning 2023)

Finansiering
Av Östergötlands Stadsmissions intäkter kommer ca 75 % från avtal med kommuner. När det gäller resterande 25 % sker finansiering genom:

 • Anslag, bidrag, fondmedel, kollekter, medlemsavgifter, testamenten
 • Försäljningsintäkter från egna verksamheter
 • Stöd från näringslivet
 • Stöd privata gåvogivare

Tryggt givande
När du skänker gåvor till oss ska du kunna känna dig trygg med att pengarna når fram. Vi har ett 90-konto vilket betyder att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att insamling sköts ansvarsfullt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Östergötlands Stadsmission uppfyller också Giva Sveriges kvalitetskod och har fått märkningen Tryggt givande.

Kontakt

Vill du få kontakt? Maila oss gärna på info@stadsmissionenost.se. Du kan också ringa vår växel på 010-184 21 00.

Ytterligare kontaktuppgifter

Lediga jobb

Vill du vara med och bidra till ett mänskligare samhälle? Här hittar du lediga tjänster hos oss.

Lediga jobb

Nyhetsbrev

Anmäl dig till våra nyhetsbrev och följ med på det senaste som händer hos oss.

Anmälan för nyhetsbrev

Press & opinion

Här hittar du information om presskontakter.

Press

Ledning och styrelse
Stadsmissions löpande verksamhet leds av en av styrelsen utsedd direktor samt en ledningsgrupp. Läs gärna mer här.

Medlemmar
Medlem i Stadsmissionen är kristen församling eller motsvarande organisation som ställer sig bakom Stadsmissionens värdegrund och erlägger fastställd medlemsavgift. Stadsmissionens högsta beslutande organ är Ombudsförsamlingen, som består av medlemmarnas ombud. 

 • Linköpings domkyrkopastorat
 • Norrköpings pastorat
 • Slaka-Nykils pastorat
 • Vikingstad församling
 • Vist-Vårdnäs pastorat
 • Vreta Kloster församling
 • Åkerbo församling
 • EFS Missionsförening i Linköping
 • Ekumeniakyrkan i Skeda
 • Församlingen Treklangen i Nykil
 • Linghemskyrkan
 • Ekumeniakyrkan i Linköping
 • Ryttargårdskyrkan
 • S:t Nikolai katolska församling

Vår värdegrund - En människosyn som värnar om alla människors lika värde.

Välkommen att tycka till om våra verksamheter!

Vi behöver dina synpunkter för att bli bättre.

Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre. Vi vill med hjälp av dina synpunkter och klagomål förbättra våra verksamheter. Östergötlands Stadsmission vill underlätta för dig att komma med synpunkter och klagomål. På så vis får våra verksamheter möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter och brister. Givetvis kan du vara helt anonym. Lämna dina synpunkter här

Önskar du återkoppling?

För att kunna återkoppla till dig vill vi att du lämnar din adress, ditt telefonnummer eller din mejladress. Ansvarig chef tar hand om dina synpunkter och klagomål. Om du önskar återkoppling och lämnar namn, telefonnummer och/eller e-postadress kontaktas du inom 7 dagar. Lämna dina synpunkter här

 

Östergötlands Stadsmission utför på uppdrag av Linköpings kommun följande verksamheter:
- Inom Hemlöshet, boende och beroende: Öppen verksamhet, Boendestöd, Stödboende och Crossroads. 
Ansvarig chef: Eduardo Ferrandiz, verksamhetsområdeschef, tel 010-184 21 41
För mer information om verksamheterna och kontaktuppgifter, se här

- Inom Skydd & Behandling: Familjestödjande insatser, Stödboende för kvinnor.
Ansvarig chef: Caroline Karlsson, verksamhetsområdeschef, tel 010-184 21 42
För mer information om verksamheterna och kontaktuppgifter, se här

Du kan även läsa mer och lämna dina synpunkter på linkoping.se.

Want information in english?

Våra huvudpartners

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission