Om oss

Stadsmissionen i Östergötland arbetar för att stötta människor som lever i socialt och ekonomiskt utsatta livssituationer.

Östergötlands Stadsmission - För ett mänskligare samhälle


Om oss
Östergötlands Stadsmission arbetar utifrån identifierade samhällsproblem och genomför strukturerat arbete inom fyra områden, Barn & unga, Skydd & Behandling, Boende & Beroende samt Arbetsintegration. Vi ger akut basstöd så som mat, värme och skydd samt långsiktigt förändringsarbete för att öka människors livskvalitet och egenmakt genom sammanhang och arbetsträning. Att hjälpa och stötta människor i utsatta livssituationer har varit vår drivkraft sedan starten 1972. 

Vår historia
Stadsmissionen i Östergötland startade i Linköping och hette då Linköpings Stadsmission. Sedan dess har vi etablerats i flera städer såsom Motala och Norrköping och bytte namn till Östergötlands Stadsmission 2023. I Sverige har Stadsmissioner varit verksamma sedan slutet av 1800-talet. 

Vision
Ett mänskligare samhälle

Verksamhetsidé
Östergötlands Stadsmission arbetar för att stärka den enskilda människan, förbättra hela livssituationen och stötta till egenmakt genom social omsorg och socialt företagande. Vi ska utmana samhället genom att bedriva och utforma social verksamhet utifrån den enskilda individens behov. Vi ska även som opinionsbildare visa på brister i samhället och därigenom verka för samhällsförbättring.

I korthet - Vad är en Stadsmission?

 • En idéburen, icke vinstdrivande ideell förening
 • Östergötlands Stadsmission har funnits sedan 1972
 • 111 medarbetare, 30 volontärer under 2021
 • 19 verksamheter, omsätter ca 100 MSEK
 • Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner består av 10 organisationer med verksamhet på ett 30-tal orter

I effektrapporten kan slutsatsen dras att Stadsmissionen gör verklig skillnad för våra deltagare.

Finansiering
Av Östergötlands Stadsmissions intäkter kommer ca 75 % från avtal med kommuner. När det gäller resterande 25 % sker finansiering genom:

 • Anslag, bidrag, fondmedel, kollekter, medlemsavgifter, testamenten
 • Försäljningsintäkter från egna verksamheter
 • Stöd från näringslivet
 • Stöd privata gåvogivare

Tryggt givande
När du skänker gåvor till oss ska du kunna känna dig trygg med att pengarna når fram. Vi har ett 90-konto vilket betyder att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att insamling sköts ansvarsfullt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Östergötlands Stadsmission uppfyller också Giva Sveriges kvalitetskod och har fått märkningen Tryggt givande.

Vår värdegrund - En människosyn som värnar om alla människors lika värde.

Lediga jobb

Vill du vara med och bidra till ett mänskligare samhälle? Här hittar du lediga tjänster hos oss.

Lediga jobb

Kontakt

Vill du få kontakt? Maila oss gärna på info@stadsmissionenost.se. Du kan också ringa vår växel på 010-184 21 00.

Ytterligare kontaktuppgifter

Nyhetsbrev

Anmäl dig till våra nyhetsbrev och följ med på det senaste som händer hos oss.

Anmälan för nyhetsbrev

Press & opinion

Här hittar du information om presskontakter.

Press

Want information in english?

Ledning och styrelse
Stadsmissions löpande verksamhet leds av en av styrelsen utsedd direktor samt en ledningsgrupp. Läs gärna mer här.

Medlemmar
Medlem i Stadsmissionen är kristen församling eller motsvarande organisation som ställer sig bakom Stadsmissionens värdegrund och erlägger fastställd medlemsavgift. Stadsmissionens högsta beslutande organ är Ombudsförsamlingen, som består av medlemmarnas ombud. 

 • Linköpings domkyrkopastorat
 • Norrköpings pastorat
 • Slaka-Nykils pastorat
 • Vikingstad församling
 • Vist-Vårdnäs pastorat
 • Vreta Kloster församling
 • Åkerbo församling
 • EFS Missionsförening i Linköping
 • Ekumeniakyrkan i Skeda
 • Församlingen Treklangen i Nykil
 • Linghemskyrkan
 • Ekumeniakyrkan i Linköping
 • Ryttargårdskyrkan
 • S:t Nikolai katolska församling

Välkommen att tycka till om våra verksamheter!

Vi behöver dina synpunkter för att bli bättre.

Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre. Vi vill med hjälp av dina synpunkter och klagomål förbättra våra verksamheter. Östergötlands Stadsmission vill underlätta för dig att komma med synpunkter och klagomål. På så vis får våra verksamheter möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter och brister. Givetvis kan du vara helt anonym. Lämna dina synpunkter här

Önskar du återkoppling?

För att kunna återkoppla till dig vill vi att du lämnar din adress, ditt telefonnummer eller din mejladress. Ansvarig chef tar hand om dina synpunkter och klagomål. Om du önskar återkoppling och lämnar namn, telefonnummer och/eller e-postadress kontaktas du inom 7 dagar. Lämna dina synpunkter här

 

Östergötlands Stadsmission utför på uppdrag av Linköpings kommun följande verksamheter:
- Inom Hemlöshet, boende och beroende: Öppen verksamhet, Boendestöd, Stödboende och Crossroads. 
Ansvarig chef: Eduardo Ferrandiz, verksamhetsområdeschef, tel 010-184 21 41
För mer information om verksamheterna och kontaktuppgifter, se här

- Inom Skydd & Behandling: Familjestödjande insatser, Stödboende för kvinnor.
Ansvarig chef: Caroline Karlsson, verksamhetsområdeschef, tel 010-184 21 42
För mer information om verksamheterna och kontaktuppgifter, se här

Du kan även läsa mer och lämna dina synpunkter på linkoping.se.

Våra huvudpartners

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

90-konto logo

Nyhetsbrev