Ledning och styrning

Här kan du hitta mer information om hur du når våra medarbetare i ledning och styrelse samt hitta information om årsmöten och annan information om vårt ledningsarbete.

Ledning och styrelse


Stadsmissions löpande verksamhet leds av en av styrelsen utsedd direktor samt en ledningsgrupp.

Styrdokument

Styrdokument

Här hittar du policys, dokumentation och stadgar.
Styrdokument

Östergötlands Stadsmissions styrelse

Stadsmissionens verksamhet leds av en styrelse som består av 8-12 ledamöter utöver ordförande. Styrelsen utses av årsmötet. Styrelsen sammanträder 7 gånger/år. Ledamöterna får inget arvode.

Pether Nordin, ordförande
Anställd vid Svenska kyrkan, Linköpings stift. Civilekonom som varit verksam som chef inom olika företag, myndigheter och idéburna organisationer i Östergötland såsom Östgöta Enskilda Bank, Ericsson, Kreatel, Correnkoncernen, Transportstyrelsen och Svenska kyrkan. Ordförande i styrelsen för biståndsorganisationen Diakonia samt teaterhuset Shakespearefabriken.

Anna Ramén, vice ordförande
Diakon sedan 2006 med teologisk och social utbildning. Arbetar idag i Linköpings Domkyrkopastorat på Diakonicentrum, som främst arbetar med diakonalt utvecklingsarbete, asyl- och migrationsfrågor och mänskliga rättighetsfrågor. Stort engagemang i sociala frågor.

Astrid Brissman
Har varit entreprenör i många år men arbetar i dag som styrelsearbetare, såväl i bolag som i ideella organisationer, samt är investerare, föreläsare, rådgivare och coach.

Gustav Sandberg
Jur. kand. Lunds universitet 2003. Advokat sedan 2008. Delägare på Advokatfirman Glimstedt

Anna Brynås
Civilingenjör med passion för hållbarhetsfrågor, så väl miljö-, ekonomisk-, jämställdhet som social hållbarhet. Har arbetat som VD inom flera olika bolag, bland annat Sveriges största biogaskoncern samt EconovaRecycling och har gedigen erfarenhet från styrelsearbete inom många olika typer av bolag. Arbetar idag som styrelseproffs och som rådgivare och coach till företagsledare och ledningsgrupper.

Frida Roth
Utbildad beteendevetare, inriktning sociologi med 15 års erfarenhet av HR-arbete inom såväl privat sektor (IKEA och Academic Work) som ideell sektor (studieförbundet Sensus). Är idag HR-ansvarig inom Region Östergötland. Satt tidigare i styrelsen för Sveriges HR-förening, region Sydost.

Andreas Hellgren
Fastighetsekonom med erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet. Idag egen företagare inom fastighetsförvaltning i Norrköping. Engagerad i orientering som utövare och ledare i Valdemarsvik. Fritidsbonde med betoning på skog.

Gunilla Brynell-Johansson
Arbetar idag som engagerad styrelseperson i såväl bolag som ideella föreningar. Tidigare VD för Vätternrundan och genom detta starkt dedikerad till vikten av motion och rörelse. Mångårig erfarenhet från den finansiella sektorn med olika ledaruppdrag som bankchef, regionchef, HR chef. 

Christina Landoff
Beteendevetare med inriktning organisation och ledarskap. Vidareutbildad inom ekonomi, juridik och statsvetenskap. Arbetar som Organisationsutvecklare på Kristdemokraternas parti- och Riksdagskansli. Tidigare VD inom hotell, evenemang, restaurang- och mötesbranschen. Har drivit två egna bolag och varit extern VD för två bolag. 

Rebecka Hovenberg
Rebecka har en bakgrund som miljökonsult och är sedan 2017 heltidspolitiker i Linköping. Hon har styrelseerfarenhet från Tekniska verkens styrelse där hon var ordförande mellan 2017 och 2019 och nu är vice ordförande.

Nihal Mohamed
Nihal är föreläsare inom mångfald och ledarskap samt har ett brinnande intresse för inkludering. Där hon erbjuder sina kunder inspirationsföreläsningar och konsultuppdrag, Nihal hjälper även sina kunder att förstå kopplingen mellan mångfald och affärsnytta. Hon jobbar med företagskontakter, nätverk och coachning av deltagare. 

Årsmöte och ombudsmöte

Årsmöte hålls före april månads utgång varje år. Ombudsmöte, utöver årsmöte, hålls före november månads utgång.  Vid ombudsmötet ges information om verksamheten och möjlighet att vara med och påverka det fortsatta arbetet.

Medlemmar kan lämna in motioner till årsmötet. De ska vara Stadsmissionen tillhanda före januari månads utgång. Under årsmötet kan förslag och frågor som uppkommer upptas till överläggning, om mötet beslutar så.

Datum för 2024
Årsmötet äger rum den 29 april 

Valberedningen
Lars Vikinge, sammankallande
Jörgen Tholander, ledamot
Mona Olsson, ledamot

Stadsmissionens valberedningen nås på stadsmissionens.valberedning@gmail.com

 

 

Våra huvudpartners

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

90-konto logo

Nyhetsbrev