Nytt samarbete skapar sysselsättning för utsatta

Enligt en avsiktsförklaring som presenteras idag ska Östergötlands Stadsmission, Sankt Kors och Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland samverka för att med hjälp av mentorskap och integrerade utbildningsinsatser möjliggöra för unga personer i utsatta områden i kommunen att utforska nya karriärvägar.  

Östergötlands Stadsmission, Sankt Kors och Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland arbetar redan var för sig med att på olika sätt skapa inkludering i Linköping. Nu ska de samarbeta för att genom utbildning, mentorskap och inspiration skapa sysselsättningsmöjligheter för människor i utsatta områden. Insatserna ska integreras över olika platser i kommunen med målsättningen att möjliggöra för unga människor att utforska karriärvägar, inklusive att starta egna företag, och därigenom både skapa en hoppfull framtid för den enskilde samt bidra till ett mer inkluderande och blomstrande samhälle.

- Stadsmissionen arbetar för att ge unga hopp och en möjlighet till positiva alternativ i livet. Genom att samverka med Nyföretagarcentrum och Sankt Kors kraftsamlar vi för att för att använda våra resurser och kompetens så att fler unga som annars inte fått chansen nu får utvecklas i självledarskap och entreprenörskap säger Oscar Orlenius, verksamhetsområdeschef Östergötlands Stadsmission.

- Nyföretagarcentrum vill inspirera människor att våga ta steget till något nytt. Vårt integrationsprojekt Start Up Time riktar sig till personer med utländsk bakgrund som vill starta eget företag. Samarbetet med Stadsmissionen och Sankt Kors öppnar upp fler delar av staden, vilket ger fler unga möjligheten att utvecklas och utforska olika karriärmöjligheter, säger Anna Hjertstedt Leijon, vd Nyföretagarcentrum, Mellersta Östergötland.

- Sankt Kors kan bidra med mentorskap och öppna upp mötesplatser och studie- och arbetsplatser i olika delar av staden. Vi kommer även att ge finansiellt stöd till satsningen. Vår förhoppning är att fler företag i Linköping ska inspireras och bli delaktiga, säger Anna-Maria Jakobsson, vd Sankt Kors.

Planeringsfasen för samarbetet mellan Sankt Kors, Östergötlands Stadsmission och Nyföretagarcentrum startar direkt efter sommaren och ambitionen är en lansering under våren 2025.
 

För mer information vänligen kontakta:

Oscar Orlenius, verksamhetsområdeschef Östergötlands Stadsmission
Tel: 010-184 21 43
oscar.orlenius@stadsmissionenost.se

Anna-Maria Jakobsson, vd Sankt Kors
Tel: 072-593 87 01
anna-maria.jakobsson@sanktkors.se

Anna Hjertstedt Leijon, vd Nyföretagarcentrum, Mellersta Östergötland
Tel: 0708-82 44 17
anna.hjertstedt@nyforetagarcentrum.se

Publicerad den 11 juni 2024

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission