Snart kan barns rättigheter i skyddade boenden äntligen bli verklighet

Pressmeddelande

Idag presenterade regeringen nya lagförslag kring skyddat boende som säkerställer självklara rättigheter för alla barn som tvingas fly från våld och förtryck i sina hem.  Stadsmissionen har länge kämpat för att Sverige ska leva upp till barns rättigheter också i skyddade boenden och vill nu att lagförslagen antas skyndsamt.  

Varje år bor cirka 6 200 barn på skyddat boende (Socialstyrelsen 2018-2019). Stadsmissionen har drivit skyddade boenden med fokus på barns rättigheter under lång tid och kämpat för en förändrad lagstiftning.  

De nya lagförslagen innehåller krav som säkerställer barns självklara rätt till skola, hälsa, traumabehandling och skydd under hela tiden på skyddat boende. När lagförslagen antas skyddar de våldsutsatta barn från att tvingas till umgänge med sin förövare.  

  • Vi har ingen tid att förlora, säger Sanna Detlefsen, direktor Östergötlands Stadsmission och talesperson för Sveriges Stadsmission. För varje barn i skyddat boende är det livsviktigt att riksdagen antar dessa lagar omedelbart!

Att skyddade boenden blir tillståndspliktiga innebär att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kan ställa krav på skyddade boenden precis som på annan vård och behandling i Sverige. Myndigheten kommer att kunna föra statistik och få kunskap om våldsutsatthetens omfattning. IVO kommer också kunna genomföra uppföljningar som bidrar till fortsatt utveckling av verksamheten som ger mer effektiva insatser. 

  • När de nya lagförslagen går igenom kommer vi äntligen ha möjlighet att stötta och trygga barnen i våra skyddade boenden fullt ut med säkerställda metoder utifrån deras behov. Det har hittills inte varit juridiskt möjligt, säger Sanna Detlefsen.

 

Om oss:  

Stadsmissionerna i Östergötland, Göteborg och Umeå driver skyddade boenden och jobbar med ett eget metodmaterial för barns rättigheter i skyddade boenden.  

Stadsmissionen verkar för ett mänskligare samhälle där alla har makt att forma sina liv och vara delaktiga i samhället. Stadsmissionens uppdrag är att hjälpa människor i social och ekonomisk utsatthet till ett eget hem, en tillräcklig ekonomi och social trygghet. Sveriges Stadsmissioner är medlemsförening för lokala Stadsmissionen som bedriver professionell social verksamhet, från Umeå i norr till Malmö i söder. 

 

Kontakt:   

Sanna Detlefsen, Talesperson våld i nära relationer och ordförande Sveriges Stadsmissioner, 0730-33 05 74, sanna.detlefsen@stadsmissionenost.se 

Maria Nilsson, Kommunikatör, 0768-37 37 70, maria.nilsson@stadsmissionenost.se 

Publicerad den 26 juni 2023

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission