Nya livschanser för ukrainska flyktningar

Tack vare det ESF-finansierade projektet Care Stödcentrum har nu Alina fått sin frisörlicens. Hon och 127 till deltog i ett projekt som lett till nya livschanser här i Sverige. Nu fortsätter arbetet i ett vidare projekt.

Sedan januari 2023 har Östergötlands Stadsmission lett ett ESF-finansierat projekt, Care Stödcentrum. Projektet har syftat till att hjälpa flyktingar från Ukraina att göra stegförflyttning till att försörja sig själva. Det har också varit fokus på att öka anställningsbarhet, förbereda sig för att kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, öka social inkludering och få bättre förståelse för hur det svenska systemet fungerar. Verksamheten har primärt drivits i Norrköping och Linköping med deltagare från hela länet. Projektet genomfördes mellan februari och augusti 2023 med 128 deltagare från Ukraina och är nu avslutat. 

Vi är mycket glada över vad projektet har kunna skapa för effekter samt att vi beviljats en fortsättning med start nu i höst. Extra stolta är vi över att vi har lyckats få frisörbranschen att validera och godkänna utbildningsnivån för ukrainska frisörer, detta är ett stort genombrott och det är roligt att Stadsmissionen kan vara med och skapa förändring på flera plan säger projektledare Lena Grafl.

Nu kan Alina arbeta som frisör i Sverige

En av deltagarna i projektet, Alina Frolova, frisör från Odesa är nu i hamn med sin ansökan och har sin licens i handen. 

Alina kom till Sverige i augusti 2022 med sin familj. Kriget tvingade dem att lämna sitt hemland. Alina var en av de första deltagarna i projektet och arbetet med att göra det möjligt för henne att arbeta som licensierad frisör i Sverige och försörja sig själv startade direkt.

Projektet har hjälpt mig jättemycket med allt. Här har jag träffat många goda människor som hjälpt till med allt ifrån hur man tar sig till sjukhuset till hur man hanterar och förstår dokument från myndigheter. Innan visste jag nästan ingenting om hur det fungerar här säger Alina.

Stora utmaningar med överföring av kunskap
Projektledare Lena Grafl och företagssamordnare Jeanette Lanemo Nordenström såg tidigt att det fanns stora utmaningar med att så många av de nyanlända flyktingarna från Ukraina som deltog i programmet hade hög utbildningsgrad men inte möjlighet att jobba i landet. Det var höga trösklar för att få sina yrken krediterade. 

Människor som redan har kompetenser i sitt hemland behövde stöd och hjälp med att förstå hur de enklare kunde gå vidare för att kunna nyttja sina yrkesutbildningar samt att få licenser för sina yrken. Detta kan vara mycket svårt när man inte kan språket säger Lena Grafl.

Lena och Jeanette såg tidigt logiken i att om licenserna dröjer så finns inte möjligheten att försörja sig själva samt att Sverige går miste om kompetensen. Frisöryrket var det första yrket ut och kontakter skapades med Frisörförbundet. Ett intensivt arbete ledde till att en standard sattes för processen och man tog fram sätt att kunna bevisa sin kompetens. Alina fick bland annat i en rapport noga beskriva hur man klipper hår, hur färgningstekniker, hårlära mm fungerar in i minsta detalj. Hon fick översätta intyg från sitt hemland och visa på vilket sätt man kan säkerställa dess äkthet. Alina var en stor del i att skapa förutsättningar för frisörlicenser för ukrainare. Nu kan frisörförbundet ta emot fler ukrainare och gå igenom licensering snabbare. De kan nu få frisörlisens baserat på sina dokument och behöver inte göra arbetsprov. 

Framtiden 

Alina går nu på SFI och tränar svenska. Hon har precis fått en praktikplats som frisör där möjligheten finns till anställning efter praktiken slut. Familjen vill stanna i Sverige då mannen har fått arbete och sonen trivs i skolan. Så då får det nog bli så säger Alina. 

Nu satsar Stadsmissionen på en fortsättning där medarbetarna kommer att jobba vidare med att närma sig fler yrkesgrupper och hjälpa fler till nya livschanser. Påbörjade processer finns redan för ekonomer, truckförare, pedagoger och psykologer. En del yrken behöver inte licenser men behöver omvandla sina kunskaper från ukrainska system till svenska. 

Genom vårt tidigare arbete är vi nu glada över att få fortsätta detta viktiga arbete tack vare nya tilldelade projektmedel ifrån ESF säger Lena Grafl.

Projektets fortsättning heter Fast Care Stödcenter. Fokus kommer att ligga på att skapa förutsättningar för att kunna ta till sig samhällsinformation, skriva CV/personligt brev, kunna söka jobb, på sikt bli egenförsörjande och skapa sig nya livschanser i Sverige. 

Läs gärna mer här gällande frisörlicens. 

Ukraina godkänt för Frisörlicens – Frisörlicens (frisorlicens.se)

För frågor, kontakta projektledare Lena Grafl
lena.grafl@stadsmissionenost.se
010-184 21 09

Eller operativ chef Peder Barrling
Peder.barrling@stadsmissionenost.se
010-184 21 04

Fakta Care Stödcenter

  • Finansierat av ESF – Europeiska socialfonden
  • Drevs av Östergötlands Stadsmission
  • Projekttid feb-aug 2023
  • Huvudplats för projektet var Hemgården i Norrköping
  • 128 ukrainska flyktingar i åldern mellan 18 och 64 tog del i projektet
  • 14 projektdeltagare har fått ett jobb under projektets gång
  • 24 deltagare fick truckkörkort som ger de rätt att köra truck. Mer än 50% av de som fick utbildningen var kvinnor som är normbrytande i jämförelse med vanlig statistik
  • 1 deltagare blev den första licensierade frisören i Sverige som också var med och öppnade dörren för licensiering av andra frisörer från Ukraina

 

 

Publicerad den 23 oktober 2023

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission