Nu blir vi Östergötlands Stadsmission

Vartefter utsattheten i samhället ökar, så ökar också behovet av en Stadsmissionen i flera städer. När Stadsmissionen nu växer samlas insatserna under varumärket Östergötlands Stadsmission.

Vartefter utsattheten i samhället ökar, så ökar också behovet av en Stadsmissionen i flera städer. När Stadsmissionen nu växer samlas insatserna under varumärket Östergötlands Stadsmission.

Nu byter Linköpings Stadsmission varumärke och profil. Stadsmissionen i Norrköping som är en del av Linköpings Stadsmission inkluderas samt vårt arbete i andra Östgöta städer.

Fortsatt lokalt arbete
Stadsmissionens arbete grundar sig på lokal förankring och att jobba nära människor i staden. Det kommer vi att fortsätta med. Som gåvogivare har man fortfarande möjlighet att ge lokala gåvor om så önskas.

Samverkan med andra Stadsmissioner
I och med den nya loggan så kommer Stadsmissionen att se ungefär likadana ut överallt där det finns en Stadsmission i en svensk stad. Idag finns vi i 10 regioner i Sverige och växer ständigt.

Tack för att du är med på resan för ett mänskligare samhälle.

Publicerad den 15 januari 2023

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission