Mjölby: Ny satsning ger unga vägledning med studier och sociala utmaningar

Sedan ett halvår tillbaka deltar nästan hundra elever från mellanstadiet och högstadiet på Blåklintskolan i Mjölby varje vecka vid Östergötlands Stadsmissions läxhjälp. Tack vare fint samarbete mellan Toyota och Plåtmodul som står för finansieringen, personal och rektor på Blåklintsskolan som bland annat hjälper till med lokaler, samt läxhjälpare från Stadsmission är detta möjligt.

Intresset från elevernas sida att delta i läxhjälpen har varit stort. Idag möter Stadsmissionen ivriga elever som skyndar sig lite extra för att hinna i tid. Vid varje tillfälle finns det mellanmål för att fylla på med energi.


Ger unga vägledning i deras studier, men också i sociala utmaningar.

Stadsmissionens läxhjälpare arbetar utifrån en metodik särskilt framtagen av den ideella organisationen Drivkraft för att fler elever ska klara skolan, få inspiration om sin möjliga framtid, utvecklas och få nya vänner. De erbjuder unga stöd och vägledning i deras studier, men också stöd i att navigera genom de sociala utmaningar som unga möter.

”Det var Toyota som uppmärksammade oss på efterfrågan av den här typen av verksamhet i Mjölby”, berättar Oscar Orlenius, verksamhetsområdeschef på Östergötlands Stadsmissionen. 

Satsningen är möjlig genom ett samarbete med engagerade företag i kommunen.
”Toyota har en tradition av att bidra till samhället vi verkar i, vilket vi känner är viktigare än någonsin. Det innebär att vi vill engagera oss för individer och familjer som har extra utmaningar i sin vardag, och på så sätt vara en del av att skapa en trygg uppväxt för unga i Mjölby.”  Margaretha Langueville, HR Director Toyota.

”För oss på Plåtmodul är det viktigt att se de utmaningar som finns i vårt geografiska närområde. Att arbeta med stöd i skolorna känns helt rätt. Samarbetet med Stadsmissionen innebär att vi kan vara med och göra skillnad på riktigt.” Maria Brozén, Ekonomi/HR Plåtmodul.
 

Skolan är en viktig del i varje barns utveckling till ett framtida jobb
” Skolan är en viktig del i varje barns utveckling på vägen till ett framtida jobb. Att tidigt koppla ihop framtidens medarbetare med framtidens arbetsmarknad bidrar till livskraft både för unga kommuninvånare och näringslivet” Gun-Inger Andersson, ordförande i utbildningsnämnden.

Stadsmissionens läxhjälpare utbildas kontinuerligt för att ge elever självledarskap och förutsättningar att klara sina studier. Elevers svårigheter att klara sin skolgång beror oftast inte på att de saknar kapacitet, utan att de av olika anledningar inte fullt ut använder sina resurser eller tillgodogör sig undervisningen på ett optimalt sätt.

”Eftersom jag själv har gått i både mellanstadiet och högstadiet på Blåklintskolan så är detta arbete extra betydelsefullt för mig. Det känns bra att kunna erbjuda stöd till unga som av olika anledningar kan ha det tufft.” Läxhjälpare, Östergötlands Stadsmission.
 

FAKTA:
Östergötlands Stadsmission vill genom socialt och professionellt arbete ge unga en trygg uppväxt med egenmakt och självförsörjning. Stadsmissionen ser att när civilsamhället, det offentliga och näringslivet jobbar tillsammans så skapar det en varaktig förändring i samhället. 

Kontaktuppgifter
Östergötlands Stadsmission
Oscar Orlenius, Verksamhetsområdeschef 
Tel 010-184 21 43
oscar.orlenius@stadsmissionenost.se

Toyota
Margaretha Langueville, HR Director
margaretha.Langueville@toyota-industries.eu

Plåtmodul
Maria Brozén, Ekonomi/HR
maria.brozen@platmodul.se

Publicerad den 30 januari 2024

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission