Arbetsintegration – Från utanförskap till inkludering

Ett av Stadsmissionens absolut viktigaste uppdrag är att hjälpa människor till nya livschanser och att stötta människor på sin förändringsresa till ett bättre liv. Genom arbetsträning på våra sociala företag får människor chans att växa och ta de viktiga kliven närmre jobb och sysselsättning.

Utanförskap – ett stort samhällsproblem
Arbetslösheten idag i Östergötland ligger på ungefär 7% enligt Arbetsförmedlingen. Detta är ungefär i linje med rikssnittet men den grupp som vi träffar har ofta långvarig arbetslöshet bakom sig och en lång startsträcka framför sig för att nå sysselsättning. Orsaken till denna distans från arbetslivet skiljer sig ofta stort från individ till individ – utmattning/utbrändhet, svår olycka, psykisk ohälsa, missbruksproblematik, språksvag på grund av att man är ny i Sverige eller ibland en kombination av dessa.

En ny grupp som vi jobbar med är människor ifrån krigets Ukraina där vi tack vare EU-medel kan hjälpa till med språk och arbetsträning för snabbare integrering i det svenska samhället.

Varför är sysselsättning så viktigt för att människa ska må bra?
Sysselsättning och arbete ger ett sammanhang och för många skapar det en mening. Man få chansen att träffa andra och lära sig nya saker och med det växer man som människa och får förnyad tro på sig själv.

Efter många år hemma så är jag så tacksam över att få komma hit och känna värme och delaktighet igen
Deltagare på Stadsmissionens Café i Linköping

I våra sociala företag märks det hur viktigt gemenskapen är - att var och en blir sedd, uppskattad, efterlängtad.

Vad gör vi på Stadsmissionen?
Inom arbetsintegrationen erbjuder vi människor med helt unika livshistorier ett nytt sammanhang - en anledning att gå upp på morgonen genom möjlighet till anpassad arbetsträning på något av Stadsmissionens olika sociala företag. I Linköping finns möjlighet till arbetsträningsplatser på vår Secondhandbutik i Tornby samt på Restaurang Von Dufva eller Stadsmissionens Café i Linköping City. Relativt nytt är möjligheten till arbetsträning inom områdena logistik, transport och fastighetsservice. Antalet platser inom dessa områden kommer att utökas framöver.

Även i Norrköping finns arbetsträningsplatser. Här kan man välja mellan två Secondhandbutiker, den i Mirum Galleria respektive i Spiralen. Placeringarna hos oss finansieras generellt via avtal med kommunen och Arbetsförmedlingen och det är även härigenom man söker en plats hos oss.

Vi på Stadsmissionen är oerhört tacksamma för uppdraget att hjälpa människor till en andra chans. Genom att erbjuda arbetsträning anpassad efter den specifika personens behov, där anpassningar görs i både arbetstid och arbetsuppgifter, ser vi varje dag människor växa. Små, små steg som varefter blir sjumilakliv och i vissa fall når ända fram till skolbänken eller till en arbetsgivare - vår vision med var och en av våra deltagare som arbetstränar hos oss.

Vill du veta mer eller har du möjlighet att bidra?
Kontakta gärna Mia, vår koordinator för Arbetsintegration.
Maria Hamre
010-184 23 05

Publicerad den 15 april 2023

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission