Stadsmissionen föreläser om brottsförebyggande arbete

Den 10 - 11 april föreläser Östergötlands Stadsmission på BRÅs konferens ”Råd för framtiden 2024”, där vi delar med oss av vårt framgångsrika arbete för att förebygga rekrytering av unga till kriminella gäng.

Som deltagare får du en djupare förståelse för vårt arbetssätt som fokuserar på att förhindra att unga i riskzonen dras in i kriminalitet. Vi kommer att presentera en aktuell lägesbild, diskutera de effekter vi ser hos de unga samt dela med oss av framgångsfaktorerna i vårt program. Dessutom utmanar och uppmuntrar vi till ökat samarbete för att möta denna samhällsutmaning.

"Att förhindra rekrytering av unga till kriminella gäng är en stor utmaning som kräver samarbete och att vi drar nytta av respektive sektors styrkor från civilsamhället, det offentliga och näringslivet. Varje dag rekryteras cirka 3 unga till kriminella gäng, vilket kräver mod, innovation, snabbhet och långsiktighet i vårt arbete för att motverka detta", säger Oscar Orlenius, verksamhetsområdeschef på Östergötlands Stadsmission.

Östergötlands Stadsmission har under två års tid visat att det är möjligt att göra en positiv skillnad. Nu behöver vi gemensamt kraftsamla för att ge fler unga en framtid av hopp och trygghet. Vi ser fram emot denna viktiga diskussion om att skapa en bättre och tryggare framtid för våra unga.


Ur BRÅs program Råd för framtiden 2024
(Delta digitalt eller på plats i Umeå)

Civilsamhällets betydelse för det brottsförebyggande arbetet

10 april kl. 15.45 – 17.00 Parallella sessioner, samt

11 april kl. 8.30 – 9.45 Parallella sessioner (samma sessioner som dag 1)

Hur kan civilsamhället bidra till det brottsförebyggande arbetet och hur skapar vi en samverkan på bästa sätt för att nå personer som riskerar att dras in i kriminalitet eller som vill lämna ett kriminellt liv? Du får ta del av erfarenheter från bland annat Fryshuset och idrottsrörelsen för att ge dig inspiration och kunskap om civilsamhällets viktiga roll i det brottsförebyggande arbetet.

Jeremija Isakovic, projektledare, NOD
Sarah Dolah, metodutvecklare, Fryshuset
Oscar Orlenius, verksamhetsområdeschef Barn och unga, Östergötlands Stadsmission
Petra Jacob, grundare och verksamhetschef, LEBI
Moderator: Mesir Taki, handläggare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Läs mer och anmäl dig här:
bra.se/forebygga-brott/rad-for-framtiden.html
Föranmälan är nödvändig och görs i samband med anmälan till konferensen.

Varmt välkommen!

Publicerad den 20 februari 2024

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

90-konto logo

Nyhetsbrev