Äntligen stärkta rättigheter för barn på flykt från våld i hemmet!

Idag har riksdagen röstat igenom en lagändring som stärker rättigheterna och skyddet för alla de barn som flyr från våldsamma hemförhållanden till skyddat boende. Denna lagändring säkerställer att barnen får individuell bedömning av stöd- och hjälpinsatser baserat på deras egna behov, även när det saknas samtycke från den förälder som barnet flyr ifrån.

”Tack vare de nya lagförslagen kommer vi äntligen ha möjlighet att stötta och trygga barnen i våra skyddade boenden fullt ut med säkerställda metoder utifrån deras behov. Det har hittills inte varit juridiskt möjligt” säger Sanna Detlefsen.

Genom att göra skyddade boenden tillståndspliktiga ger den nya lagen Inspektionen för vård och omsorg (IVO) möjlighet att ställa krav på skyddade boenden, och föra statistik över våldsutsattheten. Detta för att få insikt i omfattningen av våldet och säkerställa att effektiva åtgärder sätts in.

Lagändringen träder i kraft den 1 april i år.

Publicerad den 19 februari 2024

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission