Barn och unga

Här kan du läsa mer om vårt arbete för barn och unga och hur vi vill ge fler barn en trygg uppväxt och nya livschanser

Barn och unga - tillsammans skapar vi en trygg uppväxt

Stadsmissionens barn- och ungdomsverksamheter syftar till att skapa förutsättningar för en trygg uppväxt. Detta genom en meningsfull fritid, möjlighet till arbete, självledarskapsprogram, läxhjälp, mentorskap och att tillgodose basbehov. 

Stadsmissionen samarbetar med Drivkraft för att fler elever ska klara skolan och få inspiration om sin möjliga framtid, men också utvecklas socialt, få nya vänner eller hitta en meningsfull fritidssysselsättning. 

Tack vare flera engagerade företag möjliggörs denna satsning för ungdomar i Östergötland.

Problematik som växer

Ekonomisk utsatthet och dysfunktionella hemmiljöer
Stadsmissionen ser ofta ett samband mellan social och ekonomisk utsatthet. En halv miljon barn i Sverige växer upp i dysfunktionella hemmiljöer och nästan lika många lever i ekonomisk utsatthet. I Östergötland berör detta mer än 20 000 barn. En dysfunktionell hemmiljö kan innebära missbruk, fattigdom, psykisk ohälsa, våld eller kriminalitet. Vi ser att det ofta har skett en normalisering av dessa beteenden i hemmet hos unga vi möter. Ekonomisk utsatthet innebär att familjen inte har råd med det allra nödvändigaste så som mat, kläder eller boende. Stadsmissionen möter allt fler från denna målgrupp.

Fattigdom blir ett arv
Vissa resursfattiga områden har utvecklat en fattigdomskultur som grundar sig i beteendemönster som ökar risken att fattigdom överförs mellan generationer. Barn som växer upp i en dysfunktionell hemmiljö har betydande högre risk för att utveckla något av dessa beteenden själva. Föräldrars uppväxtförhållanden är avgörande för om en familj utvecklas till en funktionell eller dysfunktionell familj. Det krävs därför att vi jobbar med aktiviteter som även inkluderar hela familjen för att bryta beteendemönster hos föräldrarna som kan överföras till barnen, men också att vi stöttar i att bygga en trygghet och stabil grund för unga.

Ökad psykisk ohälsa hos unga
Ett växande problem idag är att många unga är “duktiga på” att dölja sitt mående för sina anhöriga. Det kan ta flera år innan de till slut söker hjälp. Under det senaste decenniet har den psykiska ohälsan bland unga ökat med över 100%. Alltför många unga känner oro och ångest över framtiden. Det är oro över sin egen livssituation men även över de samhälls- och klimatproblem som pågår. Många unga känner sig också ensamma och saknar någon som lyssnar, 1 av 5 unga uppger att de inte har någon nära vän.

Våra verksamheter

Linköping och Mjölby
Barn och ungdomsverksamhet. Läxhjälp, mentorskap, aktiviteter, sommarjobb mm.
Enhetschef
Asenia Giagtzidou
010-184 21 49

Norrköping
Barn och ungdomsverksamhet. Läxhjälp, mentorskap, aktiviteter, sommarjobb mm.
Enhetschef
Marcus André 
010-184 22 69

Trygga Orten 
Skapar möjligheter för unga i utsatta områden att förebygga utanförskap och nedskräpning i ett unikt utvecklingsprogram. 
Nationell projektledare - Trygga Orten
Martin Callmeryd
010-184 23 81

Verksamhetsområdeschef
Oscar Orlenius
010-184 21 43

Läxhjälp och mentorskap - Stadsmissionen i samarbete med Drivkraft

Trygga Orten

Trygga Orten skapar möjligheter för unga i utsatta områden att förebygga utanförskap och nedskräpning i ett unikt utvecklingsprogram. Till­sammans för­­ändrar vi utsatta om­råden till om­tyckta om­råden.

Bakom initiativet står Stadsmissionen och Håll Sverige Rent, med gedigen kompetens inom socialt arbete respektive ekologisk hållbarhet. Trygga Orten startas med stöd från Postkodlotteriet, med möjligheter för kommuner, företag och föreningar att följa upp med sociala investeringar för att skapa mätbara förändringar i området. 

 

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission