Fattigdom

Ekonomisk utsatthet innebär att familjen eller individen inte har råd med det allra nödvändigaste så som mat, kläder eller boende. Stadsmissionen möter allt fler från denna målgrupp.

Fattigdom
Med fattigdom menar vi situationen för människor som inte har tillräckligt med pengar för att försörja sig eller sin familj. Fattigdom omfattar ofta också även fler dimensioner än de ekonomiska; bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk hälsa.

Matfattigdom
Matfattigdomen i Sverige är ett faktum. När människor inte har råd med mat är det ett tydligt tecken på att fattigdomen finns och är verkligen även i ett land som Sverige. 

Stadsmissionens arbete
Att hjälpa människor i ekonomiskt utanförskap har varit en av Stadsmissionens viktigaste uppgifter under alla år som vi funnits. Ibland krävs akuta stödinsatser men målet är alltid att med praktisk hjälp, psykosocialt stöd, samhällsinformation och juridisk rådgivning möjliggöra vägen till nya livschanser och egenmakt genom egen försörjning. 

Högtider och lov då blottas fattigdomen
Människor vi möter har det fattigt året runt. När högtider på knackar på dörren blir det extra påtagligt. Barn som annars äter sig mätta i skolan går hungriga och blir utan både julklappar och påskägg. Människor som annars har ett sammanhang blir ensamma och utanför. Därför intensifierar vi vår insamling mot fattigdom just under dessa perioder så att fler barn kan få en sommar värd att minnas med aktiviteter eller en jul med julklappar. Människor i ensamhet kan bli bjuden på julbord eller få en julklapp.  

Läs Stadsmissionens fattigdomsrapporter här.

Matmissionen - en social matbutik

Allt för många människor kan inte äta sig mätta samtidigt som mat från producenter slängs. Stadsmissionen är mottagare av livsmedel från företag som utöver matsvinn också vill bidra med fullt säljbara produkter som en del i sitt sociala ansvarstagande. 

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission