Skattereduktion

När du ger gåvor till välgörenhet så har du möjlighet till skattereduktion.

Ge mer - få skattereduktion

Från och med den 25 november 2020 kan du få pengar tillbaka på skatten när du som privatperson skänker pengar till oss. Östergötlands Stadsmission är godkänd gåvomottagare för skattereduktion.

  • För att få skattereduktion krävs att varje enskild gåva uppgår till minst 200 kr
  • Totalt under året skänker givaren minst 2000 kr till en organisation som är godkänd av Skatteverket. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.
  • Du kan få upp till 3000 kr i skattereduktion för gåvor. Skattereduktionen är 25% av det totala gåvobeloppet. Maximal skattereduktion får du om du under ett kalenderår skänker sammanlagt 12 000 kr. Läs gärna mer på Skatteverkets hemsida.
Räknexempel

Summerad gåva på 2000 kr per år ger skattereduktion på 500 kr
Summerad gåva på 6000 kr per år ger skattereduktion på 1500 kr
Summerad gåva på 12000 kr per år ger skattereduktion på 3000 kr 

Så funkar det

Skattereduktionen redovisas i inkomstdeklarationen för det år då du lämnat gåvan. Det innebär att gåvor som du gett under till exempel år 2023 redovisas i den deklaration som du lämnar år 2024.

Förutsatt att du lämnat dina personuppgifter, inklusive personnummer, när du skänkt en gåva till oss skickar vi in alla underlag till Skatteverket och det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration för nästa år. Så var noga med att ange namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress, när du ger en gåva. Kontrolluppgifter skickas också ut till dig från oss per post.

Om något inte stämmer?

Om du saknar gåvor som du gett till oss så är den troligaste orsaken att vi inte hade tillgång till personnummer vid inbetalningen. Då kan vårt givarsystem inte säkerställa att du är du. Vi hänvisar då till Skatteverkets instruktioner om hur man går tillväga genom att lägga till uppgifterna manuellt på sin deklaration.

Har en gåvomottagare inte lämnat någon kontrolluppgift eller lämnat en felaktig kontrolluppgift till Skatteverket kan du begära rättelse under övriga upplysningar i din inkomstdeklaration. Kontrollera att du gett en gåva till en gåvomottagare som är godkänd av Skatteverket och att övriga förutsättningar är uppfyllda. Skriv namnet på den godkända gåvomottagaren och det totala gåvobeloppet under övriga upplysningar. Du behöver inte skicka in några underlag i samband med att du deklarerar men du ska kunna visa underlag för gåvan om Skatteverket frågar efter det. Om du inte vill ha skattereduktion för gåvor som du har lämnat och som finns förtryckta på din inkomstdeklaration kan du begära det under övriga upplysningar.
Källa: Skatteverket

Om du har uppgett personnummer vi insättningen och det ändå inte stämmer med dina kontrolluppgifter eller din deklaration, hör gärna av dig till oss via mail på info@stadsmissionenost.se så undersöker vi vidare. 

Varm tack för dina gåvor!

 

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission