Skattereduktion

När du ger gåvor till välgörenhet så har du möjlighet till skattereduktion.

Ge mer - få skattereduktion

Från och med den 25 november 2020 kan du få pengar tillbaka på skatten när du som privatperson skänker pengar till oss.

För att få skattereduktion krävs att varje enskild gåva uppgår till minst 200 kr, och att du totalt under året skänker minst 2.000 kr till en organisation som är godkänd av Skatteverket. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare. 

Du kan få upp till 3000 kr i skattereduktion för gåvor. Skattereduktionen är 25% av det totala gåvobeloppet. Maximal skattereduktion får du om du under ett kalenderår skänker sammanlagt 12 000 kr. 

FÖRTRYCKS I DEKLARATIONEN

Skattereduktionen redovisas i inkomstdeklarationen för det år då du lämnat gåvan. Det innebär att gåvor som du gett under till exempel år 2020 redovisas i den deklaration som du lämnar år 2021.

Förutsatt att du lämnat dina personuppgifter, inklusive personnummer, när du skänkt en gåva till oss skickar vi in alla underlag till Skatteverket och det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration för nästa år. Så var noga med att ange namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress, när du ger en gåva.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Våra huvudpartners

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

90-konto logo

Nyhetsbrev