Östergötland

Här kan du få information om vilka verksamheter som har nationellt upptag och har deltagare från hela landet.

Alla har rätt till ett liv fritt från våld!

Varje människa har ett unikt värde som ingen har rätt att kränka. Vi möter människor från hela landet som behöver stöd och hjälp i sin våldsutsatthet och sin beroendeproblematik. Våra verksamheter är: 

  • Skyddat boende för kvinnor och barn
  • HVB för kvinnor i beroende (tidigare Oasen)

Skyddat boende för kvinnor och barn

Ibland måste vuxna och barn fly från sina hem på grund av våld och hot i en nära relation. Vi erbjuder kvalificerade stödinsatser till alla individer vi möter, vuxen som barn. Vi förstår vikten av att kunna göra en hållbar nystart med eget förstahandskontrakt där samtalsstöd, vårdkontakter, arbetsträning, skola och en aktiv fritid för att ha en chans att läka och bygga en stabil vardag. Vi tar emot med kort varsel och hämtar upp dig där du är.

Ring 010-280 48 50 för mer information.

Vikten av en hållbar nystart

Kvinnor och barn får en egen kontaktperson som ansvarar för att stöd och individuella insatser alltid utgår från utsatthet. Redan från början måste riskbedömningar finnas på plats för att så långt det är möjligt säkerställa endast en flytt.

Anpassat boende

Verksamheten utgår från två olika lägenhetshus där samtalsrum, personalrum och gemensamma utrymmen finns på bottenplan. Vi erbjuder en fullt utrustad lägenhet i huset, storlek varierar beroende på behov och tillgänglighet. Varje kvinna erbjuds även ett larm som är direktkopplat till polisen. Boendet är skalskyddad med hög säkerhet så att obehöriga inte kommer in.

Vår kompetens

Den kvinnliga personalen på våra skyddade boenden talar ett flertal språk, har akademisk utbildning inom det sociala fältet och är vidareutbildade i bland annat MI, FREDA, PATRIARK, Rädda barnens Traumamedveten Omsorg och föräldrastödet Circle of Security som stöttar föräldrar i att se, möta och förstå sina barns behov.

Personalen finns på plats under dagtid på vardagar. Tack vare ett nära samarbete med Östergötlands Stadsmissions övriga verksamheter finns även tillgång till kvinnlig personal dygnet runt. Inom organisationen finns kompetens och nätverk som under lång tid byggts upp kring arbetet med våld i nära relation.

 

KONTAKT

Ring 010-280 48 50

 

HVB för kvinnor i beroende

Till oss kan kvinnor från hela landet bli inskrivna för kombinationsbehandling av våld i nära relation och beroendeproblematik. Våldet och beroendet behandlas samtidigt helt anpassat efter din egen situation.

Ring 010-280 48 50 för mer information.

Till vårt behandlingshem kommer kvinnor från hela landet för att bli alkohol- och drogfria. Många har varit utsatta för våld i nära relation och bär på ångest, stress och trauman som ingen tagit på allvar. I över 30 år har vi i samarbete med ledande forskare utvecklat och erbjuder nu kombinationsbehandlingar där beroendet och våldsutsattheten behandlas samtidigt i de fall då detta krävs.

Vi ser människan

Vi som jobbar på Östergötlands Stadsmission (tidigare OASEN) möter varje dag kvinnor som är vana att inte bli tagna på allvar. Kvinnor som samhället inte lyssnat på och som gång efter gång har fått insatser som inte fungerat. Hos oss är det annorlunda. Vi ser människan bakom  ”missbruket”. Vi ser den våldsutsatthet som ofta finns med i problematiken och därför måste vara en del i behandlingen. 

En egen trygg plats

Tillit, relation och trygghet är viktiga hörnstenar under hela behandlingstiden hos oss. När en kvinna besöker oss första gången, ofta tillsammans med handläggare från hemkommunen, möter vi hela livssituationen med stor omsorg och respekt. Vi tar din rätt till fungerande behandling och bra bemötande på största allvar. Alla vi som jobbar här är specialiserade på beroendeproblematik och hur trauman som orsakats av våld i nära relationer förstärker beroendet. Hos oss får du heldygnsvård i en trygg miljö.​

Vi är med hela vägen

För varje inskriven kvinna finns vi alltid med hela vägen – från stöd och behandling till nykter och drogfri vardag med försörjning, boende, fungerande nätverk och meningsfull fritid. 

Vårt behandlingshem ligger i en vacker byggnad i Östergötland. Hit får du komma precis som du är. Du får ditt eget rum men har också tillgång till vardagsrum och kök som du delar med andra kvinnor som bor här. Här får du känna dig trygg och veta att vi finns med hela vägen. Här blir du först och främst sedd som människa.​

 

KONTAKT

Ring 010-280 48 50

 

Våra huvudpartners

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

90-konto logo

Nyhetsbrev