Motala

Här kan du läsa om vad vi erbjuder i Motala.

Stödboende för vuxna med långvarig beroendeproblematik

Stadsmissionens stödboende utformas tillsammans med dig utifrån behov och önskemål. Det kan handla om samtal, hjälp med praktiska saker så som städning, tvätt och inköp, social gemenskap och fritidsverksamhet. Vi erbjuder även stöd i kontakt med myndigheter, sjuk- och tandvård m m.

 

Målet med verksamheten är
  • att du som har ett långvarigt, aktivt missbruk och psykiska problem ska få förutsättningar att med stöd av personal, klara av att bo kvar i boendet, och en ökad livskvalitet.
  • att du ska få möjlighet att minska ditt missbruk genom aktiva insatser genom aktiviteter, tillsyn samt olika individuella stödinsatser utifrån behov och förutsättning.

Ett motiverande arbete för att minska alkohol- och drogkonsumtionen bedrivs kontinuerligt och allt stödjande och omvårdande arbete baseras på evidensbaserad forskning och praktik. 

Vi har personal på plats dygnet runt. Alla har tidigare erfarenhet av och utbildning för att stödja personer med missbruksproblem.

Östergötlands Stadsmission driver boendestödet på uppdrag av Motala kommun. Vi finns för dig som har problematik och som fått ett biståndsbeslut från kommunen.
Ring 010-184 21 91 för mer information.

Våra huvudpartners

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

90-konto logo

Nyhetsbrev