Norrköping

Här hittar du info om vilka verksamheter vi driver i Norrköping.

Vi finns här för dig

Stadsmissionen erbjuder aktiviteter, boende, gemenskap, mat, arbetsträning, samtal och möjligheter att vara i trygga miljöer. Vi arbetar både med akut hjälp och med långsiktigt stöd till dig som vill göra en förändring i ditt liv. Varje människa har ett unikt värde som ingen har rätt att kränka. Vi finns därför för dig som just nu behöver stöd, omsorg och trygghet. I Norrköping arbetar vi inom följande områden:

  • Aktiviteter för barn och unga
  • Arbetsträning i våra sociala företag
  • Stöd vid hemlöshet
  • Stöd vid beroendeproblematik

Aktiviteter för dig mellan 10-25 år

Följ med på roliga fritidsaktiviteter, träffa inspirerande människor och nya kompisar, eller att prata med oss om något som känns svårt. Vi erbjuder året runt en mängd kostnadsfria fritidsaktiviteter som utflykter, läger, pluggstuga och basbehov. Du kan också få hjälp med att hitta ett sommarjobb och viktiga referenser för att komma in på arbetsmarknaden. 

Läs mer

Vad är Trygga Orten i Navestad?

Trygga Orten finns för dig som är mellan 16 - 25 år och vill engagera dig för att skapa ett tryggt område där du bor. Du får lära dig om ledarskap, möta inspirerande förebilder, hjälp med att hitta sommarjobb men också kunskap och erfarenhet som är bra att ha med sig in i arbetslivet. 

 

Läs mer!

Arbetsträning

Långt från arbetsmarknaden?

Det är lätt att fastna i utanförskap och isolering. Många gånger kan det upplevas omöjligt att hitta en ingång till arbetsmarknaden. Genom arbetsträning hos oss får du möjlighet att hitta din väg till delaktighet i samhälle och arbetsliv. Alla människor har rätt att växa till sin fulla potential och uppleva egenmakt. Våra Second Hand-butiker i Mirum och Spiralen är båda sociala företag för arbetsträning.

Läs mer!

Stöd vid hemlöshet och beroende

Rådgivning och stöd vid hemlöshet

Stadsmissionen arbetar för att stötta dig som lever som hemlös eller i en annan utsatt livssituation. Vi har möjlighet att stötta med rådgivning och bli en brygga till socialtjänst och myndigheter. Vi vet vilka rättigheter du har och vill hjälpa dig att hitta vägen fram till ett mer fungerande liv. Vårt team arbetar uppsökande och finns på Norrköpings gator för att möta människor som lever i utsatta livssituationer.

Ring 010-184 21 00 för mer information.

Återhämtning före eller efter behandling av ett beroende

Stadsmissionens återhämtningsplatser i Getå ger tryggt boende för dig som är redo för ditt nästa steg i livet. Här kan du landa och få hjälp och motivation före eller efter behandlingen av ett beroende. Du får stöd med dagliga aktiviteter som att handla mat och kontakter med olika myndigheter. Du bor i eget rum från en vecka till flera månader utifrån behov. Det behövs ett beslut från kommunen om placering för att komma till oss. 

Ring 010-184 21 00 för mer information.

Våra huvudpartners

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

90-konto logo

Nyhetsbrev