Linköping

Här ser du vilka verksamheter vi jobbar med i Linköping.

Vi finns här för dig

Stadsmissionen erbjuder aktiviteter, boende, gemenskap, mat, arbetsträning, samtal och möjligheter att vara i trygga miljöer. Vi arbetar både med akut hjälp och med långsiktigt stöd till dig som vill göra en förändring i ditt liv. Varje människa har ett unikt värde som ingen har rätt att kränka. Vi finns därför för dig som just nu behöver stöd, omsorg och trygghet. I Linköping arbetar vi inom följande områden:

  • Verksamheter för barn och unga
  • Arbetsträning i våra sociala företag
  • Familjestödjande insatser
  • Stöd vid hemlöshet och långvarig beroendeproblematik

Verksamheter för dig mellan 10 - 25 år

Barn och unga erbjuds året runt en mängd olika fritidsaktiviteter, läxhjälp, samtal och individuellt stöd. Du kan också få hjälp med att skaffa ett sommarjobb och viktiga referenser för att komma in på arbetsmarknaden. I våra verksamheter möter du trygga vuxna och unga förebilder. Allt är kostnadsfritt.

Långtidsarbetslös?

Det är lätt att fastna i utanförskap och isolering. Många gånger kan det upplevas omöjligt att hitta en ingång till arbetsmarknaden. Genom arbetsträning hos oss får du möjlighet att hitta din väg till delaktighet i samhälle och arbetsliv. Alla människor har rätt att växa till sin fulla potential och uppleva egenmakt. Vi erbjuder arbetsträning i alla våra sociala företag, Stadsmissionens Second Hand, Stadsmissionens Café och Restaurang von Dufva. 

Familjestödjande insatser

Alla familjer behöver någon gång i livet stöd i svåra situationer, eller hjälp med att bearbeta det som varit jobbigt. På Familjestödjande insatser träffar vi föräldrar med barn i åldrarna 0 – 20 år. Kontakten med oss kan innefatta behov av stöd utifrån exempelvis psykisk ohälsa, familje- och vänskapsrelationer eller skola. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten i Linköpings kommun. Om du bor i kommunen kan du söka stöd direkt hos oss utan att först kontakta socialtjänsten.

Ring 010-184 22 70 för mer information eller skriv till
familjestod@stadsmissionenost.se

Stöd vid hemlöshet och långvarigt beroende

Välkommen till Kontaktcentrum

Kontaktcentrum finns för dig som lever i utsatthet som hemlöshet, beroende, psykisk ohälsa eller har andra sociala problem. Hos oss får du känna gemenskap, hjälp i kontakter med myndigheter, frukost och lunch till självkostnadspris, sociala aktiviteter och möjlighet till dusch och tvättstuga. Adress: Isidor Kjellbergs gränd 3.

Öppettider: Mån-fre 8.30-15.45. 
Kvällsöppet onsdagar jämna veckor 17.00-19.00.

Besök oss eller ring 010-184 21 00 för mer information.

Öppen verksamhet på Villa Ådala

Villa Ådalas öppna verksamhet ger stöd i nykterhet och drogfrihet. Här får du professionellt och medmänskligt bemötande, både individuellt och i grupp. Vi erbjuder fritidsaktiviteter, kontakt med olika samhällsinstanser, social gemenskap eller någon som lyssnar. För dig som bestämt dig för att gå hela vägen till ett liv fritt från droger och missbruk kan det handla om motivation för att behålla beslutet om att leva i det nya.

Öppen verksamhet Villa Ådala
 

Måndagar
Social samvaro: kl. 9-16 (stängt för lunch mellan kl. 12-13) 

Tisdagar
Kvinnogrupp: kl. 10-12
Social samvaro: kl. 13-15:30
Återfallsprevention: kl. 16-18

Onsdagar
Social samvaro: kl. 9-12
Fysisk aktivitet: kl.13-15 (samling utanför Öppen Verksamhet)

Torsdagar
Mansgrupp: kl. 10-12
Social samvaro: kl. 13-16

Fredagar
Social samvaro: kl. 9-15 (stängt för lunch mellan kl. 12-13)

 

OBS! Stängt vissa dagar på grund av personalmöte eller utbildning. 

Kontakta/besök verksamheten för information

Tel 010-184 22 18/0725-26 38 08
Tel enhetschef Annelie Johansson: 0703-26 38 60

Besöksadress:
Hamngatan 23, Villa Ådala. 
Källaringången på sidan av huset.

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission