Skyddat boende

För kvinnor och barn. Ring 010-280 48 50 för frågor om placering och mer information.

Vi kämpar för de som kämpar.

Vi kämpar för de som har berg att bestiga men ingen livlina, och för de som aldrig slutar försöka trots dåliga odds.

Alla har rätt till ett tryggt hem.

Ibland måste vuxna och barn fly från sina hem på grund av våld och hot i en nära relation. Östergötlands Stadsmissions skyddade boenden erbjuder kvalificerade stödinsatser till alla individer vi möter, vuxen som barn. Vi förstår vikten av att kunna göra en placering som ger långsiktig etablering med eget förstahandskontrakt där samtalsstöd, vårdkontakter, arbetsträning, skola och en aktiv fritid löper över tid. Vårt skyddade boende tar emot med kort varsel och månar om kvinnans och barnets trygghet. Vi är flexibla och kan exempelvis vid behov erbjuda transport för att hämta kvinnor och barn där de är.

Vikten av en hållbar nystart

Vi är alltid flexibla kring placeringens utformning och innehåll. Tack vare intern samverkan och kontakter med olika bostadsföretag i Östergötland kan vi bland annat erbjuda arbetsträning och lägenhet med förstahandskontrakt. För att säkerställa en långsiktig etablering ger vi även samtalsstöd och bygger relationer så att kontakter med skola / förskola, myndigheter, hälso- och sjukvård och en aktiv fritid löper över tid.

 

Riskbedömningar, individuella insatser

Kvinnor och barn får en egen kontaktperson som ansvarar för att stöd och individuella insatser alltid utgår från utsatthet. Redan från början måste riskbedömningar finnas på plats för att så långt det är möjligt säkerställa endast en flytt. Varje gång en kvinna bryter upp och börjar på nytt så får hon allt svårare att berätta om sin situation, vilket kan påverka riskbedömningarna negativt. Även för barnen är en skolflytt, en etablering, långsiktiga vårdkontakter och en aktiv fritid som löper över tid betydelsefullt för att ha en chans till att läka och bygga en stabil vardag.

 

Föräldrastöd

Många vuxna vill tro att barn inte har sett eller hört våldet. Den vuxna kanske har försökt att hålla undan barnet, trott att det har somnat eller inte märkt något från ett annat rum. Men barn berättar ofta att de har sett och hört mycket mer än vad vuxna uppfattar. På Östergötlands Stadsmission arbetar vi med förståelsen mellan mamma och barn och deras respektive situation. Nästan alla människor visar reaktioner på erfarenheter av våld. Vissa i direkt anslutning till skyddat boende, andra långt senare. Det behöver vi stödja både barn och mammor i att se, och ge redskap i att hantera.

“Flera gånger har jag trott att mamma har blivit dödad. Vi har hittat henne medvetslös på hallgolvet och då blev jag så rädd så jag inte kunde röra mig.”

Anpassat boende

Verksamheten utgår från två olika lägenhetshus där samtalsrum, personalrum och gemensamma utrymmen finns på bottenplan. Varje kvinna med barn erbjuds en fullt utrustad lägenhet i huset, storlek varierar beroende på behov och tillgänglighet. Varje kvinna erbjuds även ett larm som är direktkopplat till polisen. Boendet är skalskyddad med hög säkerhet så att obehöriga inte kommer in.
 

Vår kompetens

Den kvinnliga personalen på våra skyddade boenden talar ett flertal språk, har akademisk utbildning inom det sociala fältet och är vidareutbildade i bland annat MI, FREDA, PATRIARK, Rädda barnens Traumamedveten Omsorg och föräldrastödet Circle of Security som stöttar föräldrar i att se, möta och förstå sina barns behov.

Personalen finns på plats under dagtid på vardagar. Tack vare ett nära samarbete med Östergötlands Stadsmissions övriga verksamheter finns även tillgång till kvinnlig personal dygnet runt. Inom organisationen finns kompetens och nätverk som under lång tid byggts upp kring arbetet med våld i nära relation.

Barns röster om att leva med våld, rapport av Stadsmissionen och Bris.

Vill du placera? Har du frågor?

Placeringsservice Skydd & Behandling - tfn 010-280 48 50.

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission