HVB för kvinnor i beroende

Behandlingshem med specialisering kring beroende, trauma & våldsutsatthet (tidigare OASEN). För kvinnor över 18 år. Ring 010-280 48 50 för frågor om placering och mer information.

Vi kämpar för de som kämpar.

Vi kämpar för de som har berg att bestiga men ingen livlina, och för de som aldrig slutar försöka trots dåliga odds.

Ett liv fritt från våld och beroende

Östergötlands Stadsmission erbjuder heldygnsvård med evidensbaserad behandling där konsekvenser av våldsutsatthet, psykisk ohälsa och substansberoende behandlas parallellt. Vi ser människan bakom missbruket, och vill ge varje kvinna möjlighet att uppnå ett liv fritt från våld och beroende. Hör gärna av dig på telefon 010-280 48 50 så berättar vi mer!

En egen trygg plats

Tillit, relation och trygghet är viktiga hörnstenar under hela behandlingstiden hos oss. När en kvinna besöker oss första gången, ofta tillsammans med handläggare från hemkommunen, möter vi hela livssituationen med stor omsorg och respekt. Vi tar kvinnors rätt till fungerande behandling och bra bemötande på största allvar. Alla vi som jobbar här är specialiserade på beroendeproblematik och hur trauman som orsakats av våld i nära relationer förstärker beroendet. Det finns hjälp att få. 

Vi är med hela vägen

För varje inskriven kvinna finns vi alltid med från stöd och behandling till nykter och drogfri vardag med försörjning, boende, fungerande nätverk och meningsfull fritid.

Vårt behandlingshem ligger i en vacker byggnad i Östergötland. Hit får kvinnor komma precis som de är. De får ett eget rum men har också tillgång till vardagsrum och kök som de delar med andra kvinnor. Här får de känna sig trygga och veta att vi finns med hela vägen. 

“Ju mer vi frågade och lyssnade, desto tydligare blev det för oss att våldsutsattheten, de sexuella övergreppen och de trauma kvinnorna upplevt, måste få ta plats och bli huvudsaken i en behandling, som syftar till ett liv utan alkohol och droger. Den här gruppen kvinnor har länge osynliggjorts och inte fått rätt vård. Substansberoende kvinnor som utsätts för våld har svårare beroendeproblematik och högre frekvens psykiatriska problem som exempelvis Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).”

Sanna Detlefsen
Direktor, Linköpings Stadsmission

“Orsaken bakom ett missbruk kan se olika ut för män och kvinnor. Många behandlingar som erbjuds är utformade efter manliga normer. Men för våra kvinnor är våldet så omfattande och svårt, att det inte går att hjälpa dem med beroendet utan att ta sig an våldet samtidigt. Att vi bara tar emot kvinnor är därför en mycket viktig del av behandlingen hos oss. Här får kvinnorna en modern behandling med metoder att se sambandet mellan trauma och substansberoende.”

Caroline Karlsson
Verksamhetsområdeschef Oasen

Våld i nära relation

Statistik visar att 90 % av kvinnor med substansberoende har upplevt våld. Vi kan alltså inte bortse ifrån att majoriteten av alla kvinnor  i beroende behöver mötas upp i sin våldsutsatthet och få förståelse utifrån våldets mekanismer.

I över 30 år har vi mött kvinnor i den här situationen – vårt behandlingsinnehåll bygger på beprövad erfarenhet och aktuell forskning som visar att våldet och beroendet behöver behandlas samtidigt för hållbara resultat.

Vård för trauma och beroende

Hälften av de som söker HVB lider av PTSD, Posttraumatiskt stressyndrom. PTSD är ett svårt tillstånd som utvecklas utifrån upplevelsen av ett svårt trauma. I nära samarbete med världsledande beroendeforskare kan vi som första HVB erbjuda behandlingsmetoden COPE. Det är en integrerad behandlingsmetod vid PTSD och beroendetillstånd. 

Vid ett substansberoende och en samtida PTSD-diagnos blir behandlingen så gott som ogjord om klienten inte erbjuds en kombinationsbehandling. Många får behandling för sitt substansberoende men sällan för sin PTSD.

 

Alla kvinnor erbjuds:

Enskild psykoterapi med en av våra två psykoterapeuter.

Träffa vår läkare Ulla var tredje vecka på plats för medicinsk hjälp och uppföljning. Ulla kan också vid behov utreda för PTSD eller andra utredningar som efterfrågas.

Vid diagnos PTSD erbjuds den integrerade metoden COPE som behandlar både PTSD och beroendeproblematik parallellt.

Neurofeedback med en av våra psykoterapeuter. Används som ett komplement till det övriga behandlingsprogrammet. Neurofeedback är ett vetenskapligt validerat träningsprogram som hjälper hjärnan att reglera sin egen aktivitet. Programmet handlar om att ge återkoppling / spegling till hjärnans elektriska aktivitet (EEG), och därför ge hjärnan möjlighet att bättre klara av att till exempel behålla uppmärksamheten, lugna ner stressreaktioner som PTSD-symtom eller konsekvenserna av en beroendeproblematik.

Återfallsprevention i grupp

Temagrupper som rullar halvårsvis med teman som berör bland annat identitet och självkänsla, anknytning och mentalisering, medberoende, känslor och försvar, kvinnligt beroende och makt mm.

Psykoedukativ gruppterapi för förståelse och kunskap kring konsekvenser av våldsutsatthet och våldets mekanismer.

Enskilda samtal med behandlingsansvarig / kontaktperson.

Fysisk aktivitet finns med på schemat en gång i veckan, men den som önskar får tillgång till gym och simhall vid fler tillfällen per vecka.

Aktiviteter anordnade av personal varje fredag och för den som vill även under helger.

Personal dygnet runt, endast kvinnlig personal.

Umgängeslägenhet  för besök av familj. (Lägenhet finns i nära anslutning till behandlingshemmet).

Möjlighet till egen lägenhet i utslussfasen. (Lägenhet finns i anslutning till behandlingshemmet).

Möjlighet till lägenhet med eget förstahandskontrakt efter avslutad behandling.

Vill du placera? Har du frågor?

Är du placerare och vill hjälpa en kvinna till kvalificerad behandling i trygg miljö? Vi vill gärna träffa dig och berätta mer! Ring oss för mer information. 

I de fall RAM-avtal saknas har vi lång erfarenhet av att teckna särskilda avtal. Är din kommun intresserad av att erbjuda den här målgruppen rätt behandling och vill teckna avtal med oss?

Är du kvinna som behöver komma till oss? Vi berättar gärna mer om våra behandlingar. Ring oss. För att få en vårdplats hos oss krävs ett beslut från en handläggare i din hemkommun. Enklast är om kommunen har ett RAM-avtal med oss. Har du en handläggare på Socialkontoret i din kommun? Föreslå att du vill komma till oss så kollar de upp hur just deras avtal med oss ser ut.

Placeringsservice Skydd & Behandling - tfn 010-280 48 50.

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission