Stadsmissionshälsan

Stöd och hjälp med vård och vårdkontakter

Hälsa för alla

Stadsmissionshälsan har som mål att erbjuda individer som lever i hemlöshet och andra socialt utsatta grupper den vård de har rätt till men som ibland kan vara svår att tillgodogöra sig inom den ordinarie vården. Östergötlands Stadsmission driver Stadsmissionshälsan som bygger på en så kallad IOP (idéburet offentligt partnerskap) med Region Östergötland gällande hälso- och sjukvårdsmottagning. 

Alltför många människor lever i hemlöshet och i samsjuklighet med missbruk och/eller psykisk ohälsa. De är folkbokförda medborgare som har rätt att få tillgång till vård och vårdinsatser, men de kan ha svårt att själva ta kontakt med sjukvården eftersom de saknar ID-handlingar, mobilt bank-ID, telefon och fast adress. Eller de kanske av olika anledningar inte litar på vården. 

För många som lever i hemlöshet är hälsan inte heller alla gånger det de prioriterar högst, istället är mat för dagen och tak över huvudet i en trygg miljö ständigt närvarande. 

Arbetet utgår från en stabil grundtrygghet

Stadsmissionen har lång erfarenhet av att på olika sätt stötta och arbeta med människor som lever i utsatta livssituationer. De litar på oss, vilket ger en möjlighet att även prata om att hälsan är viktig. Tillsammans hittar vi sätt att samarbeta primärt med vårdcentralerna, men även med psykiatrin då den psykiska ohälsan ofta är stor. Vårt arbete utgår alltid från en stabil grundtrygghet, där vi följer med klienter till vården vid behov. Vi har upparbetade rutiner, samtyckesblanketter och arbetar med vård-till-vård, det vill säga direktkontakt med vårdcentraler och andra enheter. Har personen tidigare varit i kontakt med, eller är skriven på någon vårdcentral så försöker vi i första hand kontakta just den vårdcentralen.

Kontakt för mer information: 
Stefan-Valentin Beznea 
Samordnare Stadsmissionshälsan. 
Tfn: 0705-26 64 26
Mejl: stefan.beznea@stadsmissionenost.se

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission